ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਈ-ਮੇਲ ਜ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ

ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਤਲ’ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਜ ਪਾਸਪੋਰਟ. ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ