ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ — ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਚਇਤਾਲਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਭਗ.

ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹਨ, ਨਵੀਆ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ. ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ, ਜਦ, ਉਸ ਨੇ, ਨਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਰਾਹਤ. ਸੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ‘ਤੇ ਲਈ ਕਾਰਨੇਗੀ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤ’ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੀਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.

ਏਸ਼ੀਆ ਤਰੀਿੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਤਰੀਿੇ. ਕਿਸ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੌਗ’ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਲੇਖਕ.

ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੋਕਯੋ, ਜਪਾਨ, ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬਕ

ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਦੱਸ ਦੇਸ਼. ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰੇ. ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ. ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਿਚ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਦਮੀ ਭਰ ਅਫਰੀਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ